Coronaviruset


Uppdatering om kurser och evenemang 2020-03-25

Styrelsen har beslutat att pausa veckokurserna fram till 2020-04-30, el tills ett annat beslut fattas. Vi hoppas kunna starta upp veckokurserna senare i vår.

Vårfesten med Wahlströms 4 april planeras om till 5 december med jultema.

För dig som betalt festavgiften står denna kvar som tillgodo.

Festen med Blenders 16 oktober ersätts med Fridaynight.

Uppstarten av höst terminen blir 18 augusti med Voize!

För alla evenemang som ställs in, kommer erlagda avgifter att stå kvar som ett tillgodo.

Vill du att pengarna återbetalas, skicka ett mail till kassor@gasasteget.se.

Ange i mailet: Clearing nr och Bank konto nr, samt namn på den/de person(er) som avses. Det kan ta ett par veckor att hantera om det blir många återbetalningar.

Styrelsen fortsätter att följa situationen och DSF:s ev rekommendationer.

Senaste informationen hittar du på FB och hemsidan. Du får också träna-hemma tips via klubbens FB.

Vi återkommer med mera information inom kort.

Med rena händer, varmt hjärta och kallt huvud, tar vi oss igenom detta.

Var rädd om dig och dina danskompisar!

/Styrelsen