Ang Coronaviruset


Enligt rekommendationer från DSF angående coronaviruset
har Styrelsen ställt in årsmötet.
Nuvarande styrelsen fortsätter driva föreningen tills vi kan ha ett årsmöte eller ersätta årsmötet digitalt.
Mera information kommer inom kort.

Styrelsen beslutar att fram till 2020-04-30, eller tills ett annat beslut fattas:

 • Ställa in socialdans (tisdagsträning)
 • Ställa in bugg 1-4 och boogie-woogie kursen (kurserna kan eventuellt fortsätta i maj).
 • Ställa in all seniorverksamhet (kurserna kan eventuellt fortsätta i maj).
 • Friträningar torsdag och söndag kommer att vara öppna.
  Var och en beslutar om de kommer och tar ansvar för sin och sina danskompisar hälsa.
 • UDP-deltagare erbjuds att fortsätta, men kursen förändras så att inga byten görs.
 • Veta mer om tävla-tillfället ställs in
 • Tjej-Kill styling ställs in
 • Musikförståelse-kurs ställs in
 • Teknikhelg i Fox ställs in
 • Musikanpassningshelg i Fox ställs in
 • Lundasnurren ställs in
 • Vårfesten ställs in
 • Swing ’n boggie ställs in
  Styrelsen följer situationen och DSF:s eventuella rekommendationer.
  För kurser och event som äger rum efter 30 april 2020 kommer styrelsen att ta nytt beslut
  längre fram.
  Mera information kommer inom kort.
  /Styrelsen