Klubbverksamhet


KLUBBVERKSAMHET

Klubben startade på årsmötet i mars 2017 ett utvecklingsarbete där vi blickar framåt och planerar internt med mottot ”att många hjälps åt och gör lite var” och externt med att starta nya verksamheter.

Känn dig välkommen att bidra. Kontakta gärna styrelsen med dina idéer!

Vi vill vara en levande förening som tar tillvara all den kunskap och klokhet alla våra medlemmar besitter.

 

Klubbens styrelse och organisation

Medlemmarna har stora möjligheter att delta i danskurser, olika typer av dansevenemang och inte minst ha tillgång till fria träningstider. Aktiviteter genomförs under en stor del av årets dagar och klubbens styrelse ansvarar för att hålla samman verksamheten, skapa en VI-känsla bland medlemmarna och arbeta strategiskt. Klubben har utvecklat en organisation som bygger på att ”vi alla hjälps åt” och försöker skapa en atmosfär där alla vill bidra med en egen insats. Den dagliga verksamheten drivs med hjälp av klubbens mycket aktiva kommittéer.

 

Träningskommitté

Denna del av klubben kan vi kalla ”vårt hjärta” då det är de som ingår i denna grupp som planerar samtliga kurser som arrangeras under verksamhetsåret. De planerar innehåll, engagerar kompetenta kursledare och hjälpledare och ansvarar också för att alla kurser utvärderas. Vidare genomför gruppen utbildningar på olika nivåer för klubbens samtliga kursledare. Till dessa kurser inbjuds även kursledare från andra dansklubbar.

Tävlingskommitté

Klubben hade tidigt i sin historia glädjen att ha medlemmar som ville prova på att tävla i dans på distrikts, regional, nationell men även internationell nivå. För närvarande finns ett 30-tal dansande par som lägger mycket tid på sin träning för att kunna konkurrera på sin nivå. Klubben berättar gärna stolt att vi ligger i topp 10 bland samtliga dansklubbar i Sverige.

Välkommen att besöka en danstävling, det svänger rejält och du kommer garanterat att bli inspirerad och inte minst känns all dansglädje!

PR/Kommunikation

Kommittén ansvarar för marknadsföring och administration av alla våra kommunikationskanaler.

Festkommitté

Klubben arrangerar, under ledning av denna kommitté varje termin 1 större fest med mat och dans till någon trevlig orkester. Samtliga klubbens medlemmar inbjuds och som alltid är det möjligt att ta med sig vänner som ännu inte är medlemmar i klubben. Festerna har oftast ett tema där allt går i lekfullhetens tecken! Håll utkik i vårt utbud och välkommen att delta i vår gemenskap.

Seniorkommitté

Denna kommittés främsta uppgift är att säkra verksamhet för seniorer och att föreslå för  Tränarkommittén olika kurser och evenemang mot denna åldersgrupp. Vår seniorverksamhet lägger stort värde på det sociala där ambitionen är att umgås, ha trevligt tillsammans och så klart dansa i ett behagligt tempo. Kommittén arrangerar Tedanser 1 gång/månad.

                    

Varför dansa ?

Läs och låt dig bli inspirerad!

Dansens Hälsoeffekter  

Dans är rena hälsokuren. Nu har man kunnat bevisa att dans kan minska smärta, aggression, stress och ångest. Den kan förbättra minnet och rörligheten, öka koncentrationen och inlärningsförmågan. Dansen gör oss också mer kroppsmedvetna och kreativa samt ökar vår livsenergi och självkänsla. Eva Bojner Horwitz är forskare i kulturhälsa och medicine doktor i socialmedicin vid Uppsala universitet. Hon har undersökt hur dans påverkar oss fysiskt, psykiskt, emotionellt och biologiskt. I studien undersöktes en grupp kvinnor med utmattningssymtom och kronisk smärta. De fick dansa i 90 minuter en gång i veckan under sex månader. Läs mer i Expressen och ännu en bra undersökning, som visar på dansens positiva hälsoeffekter: Dansa dig frisk!

Välkommen!