Integritetspolicy


Gåsasteget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen.

Personuppgiftslagen (PUL)

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om information till de registrerade. Läs mer i Datainspektionens Allmänna råd om Information till registrerade. Mer information om PUL finns på Datainspektionens hemsida.

Anmälningar till kurser och arrangemang

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till kurser och arrangemang sparas och bearbetas med automatisk databehandling. Uppgifterna används för att göra uppföljningar av våra kurser och arrangemang samt lämna opersonliga, statistiska uppgifter till SDSF och DSF. Personuppgifterna kommer aldrig att lämnas ut eller säljas till tredje part.

Om den registrerade inte uttryckligen har undanbett sig information från Gåsasteget, kommer vi några gånger per år att skicka ut information om klubben och våra aktiviteter via e-post.

Användning av teknisk information

Gåsasteget använder cookies och sessionsvariabler. Sessionsvariabler används för att identifiera användaren (gäller dig som loggar in) under den tid som besöket varar.  Gåsasteget sparar ingen personlig information via cookies och när besöket avslutas så släpps kopplingen mellan webbservern och cookies. Information om besökaren kan inte spåras av Gåsasteget via cookies.

Om Du vill förhindra att cookies sparas på Din dator, ställer Du in Din webbläsare att inte tillåta cookies. Det går fortfarande att använda Gåsastegets hemsida, men Du går miste om viss funktionalitet enligt ovan.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om Dig hos Gåsasteget. Skicka i så fall undertecknad begäran till oss. Läs mer om hur man begär information på Datainspektionens webbplats.