Träningstider


 Fria Träningstider

Klubbens medlemmar har möjlighet till egen träning som inte är ledarledd. Ta med egen musik (dator eller mobil). Musikanläggning finns i lokalerna.

Du som tränar i lokalen ansvarar för att lokalen lämnas städad, släckt och låst! Om det står bord eller bänkar framme, skall dessa återställas efter träningens slut. Var försiktiga med golvet när ni flyttar borden/bänkarna. Om man öppnar fönster – kom ihåg att stänga dessa!

Samtliga träningstillfällen är öppna för klubbens alla medlemmar. Man behöver inte vara tävlingsdansare för att delta. Under disciplin och tempo står det vilken dans och tempo som träningen avser i första hand. Står det inget under disciplin är det bugg som avses. Står det socialdans är det dans för alla medlemmar med blandad musik. Men det viktigaste är att paren kommer överens om vilken musik som ska spelas! På dessa träningar tränar de flesta parvis. Det är därför bra att ha med sig någon att dansa med, då det inte säkert finns någon som väntar på att bli uppbjuden.

Tempot anges i beats per minutes (bpm) vilket betyder taktslag per minut.

A 180 bpm, B 172 bpm, C 164 bpm, N (nationella klasser) 164-180 bpm och R (regionala klasser) 140-160 bpm.

Ibland ändras någon tid pga av omständigheter vi inte rår över. Kontrollera därför alltid med kalendern vad som är aktuellt för dagen!

Välkommen att delta!