Träningstider


 Fria Träningstider

Klubbens funktionärer (medlemmar i styrelsen, kommittéer, instruktörer och tävlingsdansare) har möjlighet till egen träning när lokalen är ledig. Ta med egen musik

Du som tränar i lokalen ansvarar för att lokalen lämnas städad, släckt och låst! Om det står bord eller bänkar framme, skall dessa återställas efter träningens slut. Var försiktiga med golvet när ni flyttar borden/bänkarna. Om man öppnar fönster – kom ihåg att stänga dessa!

Ibland ändras någon tid pga av omständigheter vi inte rår över. Kontrollera därför alltid med kalendern vad som är aktuellt för dagen!