Bli medlem


Vår dansklubb välkomnar alla som tycker det är skoj att röra sig till musik. Klubben är en ideell verksamhet och drivs helt utan något vinstsyfte. Vi har kursverksamhet, socialdans och tävlingsverksamhet. Dessutom arrangerar klubben 1 gång/termin trevliga fester med mat och dans där alla medlemmar bjuds in.

Vi är en förening, med knappt 700 medlemmar som sprider ansvaret på så många medlemmar som möjligt för att alla skall känna sig delaktiga. Vi gör det genom olika kommittéer och det finns alltid utrymme för dig som är intresserad att vara med och utveckla vår klubbs verksamhet. Klubbens styrelse har regelbundna sammanträden och i februari/mars månad inbjuds alla att delta i klubbens årsmöte.

Klubben är en del av Svenska Danssportförbundet (SDF) och Skåne-Hallands Danssportförbund (SHDSF)

Om du vill ha ytterligare information om klubben och vår verksamhet är du välkommen att kontakta styrelsen via denna hemsida. Du har också möjligheten att komma till EOShallen någon tisdagskväll och dansa.

Alla dansar med alla, demokratisk dans, och vår målsättning är att man ska gå hem från en kurs- eller danskväll lite gladare än när man kom!

Å inte minst….dans ger möjlighet till positiva effekter på hälsan!

Välkommen som medlem!

[cw membership]