Från Styrelsens horisont


Från styrelsens horisont                                                                                          1(2)

Den ”nya” styrelsen som valdes av stämman den 10 mars har nu varit verksam i ca 2,5 månad. Det senaste styrelsemötet hölls måndag 22 maj. Terminskurserna för VT 23 är till stor del avslutade. Nu planeras sommaraktiviteter och HT 23, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Nedan följer en sammanfattning av vad styrelsemötena har avhandlat.

Sammanfattning Styrelsemöte 23-05-22                                                                                                                                   
Ekonomi
Uppföljning av klubb-ekonomin 1 januari – 15 maj (1,5 kvartal). Fortsatt inom budgetramarna.
Vårfesten gav ett “nära-noll-resultat” (litet plus), enligt plan. Inköp av bord och stolar ser vi som en generell investering.
Planering inför sommaruppehåll (klubbkänsla/intäkter)
Socialdans med grillning.
Minikurser.
Erbjuda uthyrning av klubblokalen till tidigare “event-hyresgäster”.                                                   Efterlyst ”gamla trädgårdsmöbler på FB
Rapport från kommittéer
Tränar- och tävlingskommittén. Förfrågan gått ut till alla instruktörer inför hösten
Avslutning för hjälpdansare planeras och likaså för instruktörerna. Budget fastställdes. 
Hur får vi fler att komma till “friträningar” ?
Seniorkommittén. 
Reflektion över mötet i maj. Nytt möte i augusti.
Festkommittén. 
Dansglädjetävling planerad 30 maj.
Utblick mot Höstfest och Julfest.
Lokalkommittén. 
Mattor baksidan (utomhus) inköpta.                                                                                                            Fortsatt marknadsundersökning av robotdammsugare
Rapport från pågående arbeten
Lundasnurren, 14/10 planering pågår.
Bokningsvillkor till kurser/event, ska uppdateras.
Boogie Woogie
Planerat samarrangemang med Hep Town 23-06-03.

Sammanfattning Styrelsemöte 23-04-20
Ekonomi
Resultatutfall för Kvartal 1 2023 konfirmeras inom budgetramarna.
Rapport från kommittéer
Tränar- och tävlingskommittén. 
Everbornhelg i Lund planeras. 
Blivande kursledare skickas på utbildning i Borås och Malmö.
West Coast Swing – community börjar byggas upp.
Tisdagsgruppen. 
Det behövs fler personer (support) i entrén inför danserna.
Styrelsen uppmuntrar till att ibland ha gäst-dj på tisdagsdanserna. Fler söks.
Festkommittén. 
Inför Vårfesten/kommande event. Beslut att inköpa ytterligare bord/stolar (Totalt för 150 personer).
Dansglädjetävling 23-05-30.
Lokalkommittén. Ansvaring Robert Andersson.
Inköp av robotdamsugare planeras/undersöks.
Inköp av mattor till baksidan/ute Planeras/undersöks.
Inköp av prisskåp, beslut.
PR-kommittén.
För marknadsföring: Behov finns av fler bilder med olika kategorier av dansare. Processen inledd.


Sammanfattning Styrelsemöte 23-03-10
Konstituerande styrelsemöte 
Mötet hölls direkt efter stämman och avhandlade enbart hur styrelsen organiserades.

———————————————————————————

Styrelsemöte 2023-02-22, sammanfattning

Fråga om arvode för kursledare från ÖDF som även håller kurs och är medlemmar i Gåsasteget. Beslut fattades att de ska få samma arvode som andra interna ledare, dvs. 200 kr/tim om man vill ha förmåner som intern ledare.

Budget för vårfest godkändes

Målning av logga på vägg, montage av cylindrar på innerdörrar och arbete med bardisk klart.  

Beslut fattades att beställa 2 st speglar inkl. lister för 7800 kr exkl. moms. 

Om ventilationen: kontakt med fastighetsägarens externa kontakt gällande lokalens ventilation och vi ska få offert på nytt aggregat.  

Fortsatta diskussioner om HLR

Fortsatta diskussioner om musikprogram

Styrelsemöte 2023-02-09, sammanfattning

Uppdatera mall för uthyrningskontrakt

Beslut fattades att aktiva kursledare har samma rabatt som våra tävlingsdansare vid event med externa tränare

Sportlovsaktiviteter kommer anordnas under v.8. 

Håkan Thorsell kommer den 19/3 för en inspirationsdag. Han ersätts endast med hotell och körersättning.  

Fråga gällande medlemsavgift i båda klubbarna kom återigen upp (Gås och ÖDF) eller bara en. Styrelsen svarar att samarbete gällande medlemsavgifter med ÖDF gäller tedanser & tisdagsdanser och inte kurser.   

Insamling för hjärtstartare sker 14/2 på tisdagsdansen

Lundasnurren, Josefin Risberg kommer vara huvudansvarig för denna och hade en presentation innan mötet.

Styrelsemöte 2023-01-09, sammanfattning

 • diskussioner kring föreningens Swishmodell. Beslut att ta bort betalmöjligheten med Swish på betalningsavier
 • Beslut fattades att skicka 10-12 pers på KLK utbildning. TTK tar ut lämpliga kandidater
 • Beslut fattades att undersöka inköp av ”mysbelysning”
 • Beslut fattades att installera ”timer” på entrédörren
 • Fortsatt dialog med hyresvärden ang ventilationen
 • Profilkläderna är uppdaterade i sortimentet
 • Musikprogram är ute på remiss hos lämpliga medlemmar
 • Sista planering inför ”Öppet Hus”

Från styrelsens horisont 2022-12-30

Gott Nytt År alla Gäss! 

Hur sammanfattar man ett år som detta? 2022; med så mycket som hänt, så blir det svårt! 

Men vi gör ett försök ändå, samtidigt som alla ni som faktiskt har varit med och gjort detta år till någonting helt fantastiskt vet ju ändå att det finns så mycket mer att berätta… 

Vi, precis som hela övriga samhället, skulle öppna upp igen efter ett par år i pandemi. Mycket man tog för givet i livet som gick på rutin blev plötsligt annorlunda. Så även för Sveriges alla idrottsföreningar. 

Det blev lite av en omstart på många sätt. Med en sedan länge efterlängtad egen klubblokal behövs mycket jobb kring organisation och nya rutiner. 

Så sakteliga börjar vi hitta modeller och organisationen börjar ta form. Men detta är en levande process som ständigt uppdateras/utvecklas och blir bättre! 

Vi växer och blir fler och visst är det lite växtvärk både här och där men vilket fantastiskt engagemang och stöd alla ni medlemmar visar! Det värmer gott i Gåsa-hjärtat! Tack för att ni alla bidrar! 

Styrelsen passar på att tacka på förhand för fortsatt förståelse och ert fortsatt engagemang i denna process! 

Våra kommittéer och arbetsgrupper har utkristalliserat sig och består av fantastiska eldsjälar som ser till att vi alla medlemmar kan träffas under många olika danskurser/event. Vilken lycka! 

Vi blir gärna fler i dessa arbetsgrupper så tveka inte att hoppa in någon gång om du känner för att hjälpa till! 

En liten tillbakablick på ett maxat 2022: 

– För första gången hade vi startande i Boogie Woogie i Nordiska Mästerskapen. Bra jobbat! 

– 77 starter ute på tävlingar varav 28 pallplatser, är vi mer än nöjda med i postpandemins tecken. Vi har en bit kvar tills även vår tävlingsverksamhet är tillbaka på tidigare nivå. 

– Härliga fester såsom; Vårfest med Streaplers, Danskväll med Voize, Halloween-Party, Nobelfest! 

– Våra Tisdagsdanser varje vecka har verkligen kommit i gång! Vi var t ex över 100 nya deltagare på en ”Prova på” bugg på vår ”Kompis-tisdag”. Vilken energi det var! Verkligen lyckat! 

– Vi har haft uppskattade gästtränare på besök såsom; Everborns, Swedish Fox och Micael Brobeck 

– Årets fantastiska utbud av kurser har bestått utav inte mindre än ; 33 st i Bugg, 3 st i Dubbelbugg, 9 st i Boogie Woogie, 7 st i West Coast Swing, 2 st i Swing för seniorer, 2 st i Modern Fox 

– Socialdanskvällar med teman: Swingkvällar, Buggkvällar, Cosy Night, Young Night, West Coast Night, Tedanser 

– Vi har arrangerat instruktörsutbildning 

– Vi har kommit i gång med ”Lärgrupper” och har god hjälp av SISU 

– Vi har kommit igång med medlemskvällar/funktionärsträffar/fixardagar 

Allt detta och mer därtill har vi gjort tillsammans och det är med riktigt god känsla i Gåsa-hjärtat vi nu tar sikte på 2023! 

Styrelsen vill passa på att rikta ett extra stort TACK till alla instruktörer, deltagare i kommittéer och arbetsgrupper samt våra tävlingsdansare för att ni är de bästa ambassadörer för vår förening! Ni är guld värda! 

Så….2023, känn dig välkommen! Vi ser dig an med stor förhoppning! Må du bli ett lika maxat år som 2022 var för oss alla Gäss! 

——————————————————————————————

Styrelsemöte 22-12-06, sammanfattning.

Ekonomi
– Ekonomiskt resultat följer plan eller bättre.
– Statusrapport Budget 23. 

Rapport från kommittéer
Tränar- och Tävlingskommittén
– Intern/komprimerad KLK för GÅS-ledare planeras.
Seniorkommittén
– Inget nytt.
Tisdagskommittén
– Fortsatt diskussion om gästspelare och hur detta planeras och genomförs.
Festkommittén
– Planering, vårfest 2023.
Lokalkommittén
– Målning logga på vägg.
PR-kommittén
– Status på hemsidan kvarstår.

Rapport från pågående arbeten
– Marknadsföring: Beslut om tidningsannons för publicering 23-01-14.

Kalender
– Arbetsmöte för styrelsen 22-12-14, 17:00: Genomgång av Budgetförslag 23. Beslut planerat till Styrelsemöte 23-01-09.
– Arbetsmöte för styrelsen 22-12-14, 18:00: Planering Öppet Hus 23-01-14.

—————————————————————————————–

Styrelsemöte 22-11-03, sammanfattning.

Ekonomi
– Beslut om optimering av GÅS bankkonton, för bästa ränteintäkter och tillräcklig flexibilitet, för betalningar. Samtliga konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.
– Inledande diskussion om Budget 23.

Rapport från kommittéer
Tränar- och Tävlingskommittén
– Kursledarpolicy. Pågående arbete.
Seniorkommittén
– Möte Seniorkommittén/Styrelsen 22-10-31.
Tisdagskommittén
– Önskemål om låtar för socialdanser kan meddelas Jan E. Även förslag om gästspelare.
Festkommittén
– Friday Night sista fredagen i varje månad med olika DJs planeras.
Lokalkommittén
– Inget nytt.
PR-kommittén
– Status på hemsidan kvarstår.

Rapport från pågående arbeten
– Tillsätta arbetsgrupp för Lundasnurren (Tas på nästa möte).

Kalender
– Fixardag 22-11-05.
– Öppet Hus 23-01-14.

—————————————————————————————–

Styrelsemöte 2022-10-16 (Sammanfattning).

Ekonomi 
A. Ett informellt bokslut för kvartal 1-3 2022 ger fortsatt stöd åt gällande ekonomisk plan för hela år 2022, som kommunicerats tidigare. 
B. Fortsatt stopp för nya lokalkostnader under 2022. 
C. Ansökning för anläggningsstöd för vikvägg bl.a. avvaktas tills att vi ser att behovet och ekonomin finns.

Rapport från kommittéer 
TTK
A. Kursledarpolicy är framtagen av TTK som ett arbetsdokument. Kommentarer på detta diskuterades på mötet. 
Seniorkommittén
A. Kommittén vill söka 65+ stöd för en kurs för seniora följare som vill lära sig föra. Styrelsen godkänner denna kurs om stödet erhålls. 
B. Ett separat möte hålls med seniorerna den 31/10 för vidare diskussion.   
Tisdagskommittén
A: Variation önskas i musiken på socialdanskvällar. Förslag för nu att de som önskar nya låtar skickar önskemålen till Jan-E som lägger till i musikprogrammet. Förslag om Gästspelare mm. Diskuteras på nästa möte.  
Festkommittén
A. Gåsastegets Nobel-picknickfest 10/12 bokad och publicerad. 
Lokalkommittén 
A. Installation av kapning dörr elcentral, belysningsstyrning, extra uttag samt styrning av ventilation är klart. 
PR-kommittén
A. Status på hemsidan togs upp på tidigare arbetsmöte om aktivitetslistan.  

Rapport från pågående arbeten
Aktivitetslista har gåtts igenom på 2 st separata arbetsmöten. 

——————————————————————————————

Från styrelsens horisont 2022-10-05

Så här mitt i terminen så kan vi konstatera att vi är mitt i en händelserik tid så vet knappt var vi ska börja med denna sammanfattning av perioden 😊 Glädjande kan vi konstatera att klubben växer stadigt och vi blir bara fler och fler medlemmar och organisationen börjar också ta form, så även Gåsalyckan.

Men vi har säkert en bit kvar tills vi tillsammans har hittat alla rutiner som känns rätt och fungerar. Styrelsen tackar alla er medlemmar som har förståelse för detta. Rom byggdes inte på en dag, så även ej Gåsalyckan.

Den 11/9 hade vi en funktionärsträff där vi fick möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och lära känna varandra. Vår kassör föredrog ekonomin “so far” och eftersom vi numera är en klubb med egen lokal så innebär det ju också helt andra förutsättningar och möjligheter än tidigare. Men även förpliktelser. Det blev en fantastiskt lyckad dag och vi var alla överens om att detta måste bli en vana och har redan bokat in en återträff i slutet av terminen för sammanställning.

Det har nu även gått ut en inbjudan via mejl till alla medlemmar för en likadan träff med styrelsen den 17/10 . Har du inte fått det mejlet så kolla gärna i din skräppost. Vill passa på att be er alla att också kontrollera hur ni har gjort med era inställningar i ert konto i dans.se vad gäller mottagandet av informationsmejl från oss. Det är i runda tal ca 150 st medlemmar som idag har inställningen “restriktivt” och då innebär det tyvärr att ni inte får den här typen av mejl av oss. Vill ni ha den här typen av inbjudningar så måste det ändras.

Vi är idag ca 45 st ideella funktionärer som jobbar på ett eller annat sätt med att skapa alla fantastiska möjligheter till bra dans på Gåsalyckan! Vi blir gärna fler 😊

Passagesystem med taggar är installerat och funktionärerna har fått agera testpiloter kring rutinerna och nu finns även möjlighet för övriga medlemmar att lösa ut tagg. Mer information kring detta finns här: https://dans.se/gasasteget/shop/?event=167607

På Gåsalyckan har vi provat oss fram med olika rutiner för bl a belysningen. Nu har det installerats styrning i form av förvalda “av och på” knappar utanför el-centralen beroende på vad för typ av event/verksamhet vi har. Detta har varit väldigt efterlängtat av kursledarna och eventvärdar.

Vår fantastiska och efterlängtade musikanläggning smörjer Gåsalyckan med härlig musik samtidigt som tillhörande headset och mikrofoner har varit och är ett projekt som inneburit mycket slit av hår och tankar. Flera olika mixers och kopplingar har provats under styv ledning av vår fantastiska Kjell Larsson som tålmodigt jobbar stenhårt för att få det som vi vill ha det, tack!

Ventilationen är numera uppgraderad för forceringsmöjlighet vid behov. Musikbanken håller på att ses över och beslut om att den ska uppdateras kontinuerligt är fattat.

Nu i oktober startar Bugg för ungdomar mellan 14-18 år. Klubben ser verkligen fram emot att driva verksamhet för alla åldrar! Hjälp gärna till att sprida detta till alla era yngre vänner! Det har även startats Socialdanskvällar för yngre som har varit väldigt lyckade!

Våra tävlingsdansare har varit ute och tävlat en del och vi kan glädjande konstatera att vi har många duktiga tävlingsdansare i klubben, bl a distriktsmästare 2022, Olivia Dahlgren som tävlar tillsammans med Freddy Sandberg från Blåa Skor. Visst är det lite extra kul med klubböverskridande par! Det bästa av två världar. Passar på här att även hälsa alla våra nya tävlingsdansare välkomna till oss 😊

Och du! Missa inte alla våra olika Socialdanskvällar;

❤️Young Nights

🧡Lindy/Boogie Swing Night for Ukranie

💛West Coast Swing Night

💚Friday Night

💜Tisdagsdans (varje tisdag!)

Utdrag ur vad som är på gång med kurser/event;

🔸7/10 Danskväll Tema “Soundtracks of Cinema”

🔹8-9/10 Boogie Woogie Nybörjarhelg

🔸13/10 Dubbelbuggskurs börjar

🔹15-16/10 West Coast Swing kurser och socialdans på lördag kväll

🔸16/10 Boogie Woogie fortsättning börjar

🔸17/10 Medlemskväll!!!!!

🔹21/10 Friday Night

🔸22-23/10 Everborn helg!

🔹28/10 Lindy/Boogie Swing Night for Ukraine

🔸29-30/10 Ungdomskurser 14-18 år i Bugg börjar

🔹4/11 Halloween Party

🔸5/11 Fix & Pizza dag! Denna dag ger vi Gåsalyckan lite extra kärlek och omsorg. Välkommen att delta. Se info och anmälan på hemsidan

🔹19-20/11 Fox Helgkurs

🔸27/11 Återträff med avslutning för funktionärer

🔹10/12 Picknick-Fest med Tema ”Nobel”

Det kommer mera…… Ha det gott till nästa gång hälsar styrelsen😊

Sammanfattning styrelsemötet 2022-09-20

Ekonomi
Ett informellt bokslut per 30/9 kommer att göras, för eventuella åtgärder/uppdatering av Plan 2022.
Energibesparing inför kommande vinter:
Kontakt med hyresvärden avseende värme och noga följa elförbrukning för eventuella åtgärder.
Andrahandsuthyrning av lokaldelar. Principbeslut att hyra ut ett kontorsrum t.v.

Kommittéer
Samtliga kommittéer diskuterades map ansvarig och aktuella frågeställningar. Det viktigaste:
Tränar- och Tävlingskommittén
Ansvarig Evelina Widehammar.
Klubben behöver nyrekrytera fler kursledare för kommande termin. TTK jobbar vidare med detta och ombeder intresserade att kontakta dem via ttk@gasasteget.se .
Seniorkommittén
Ansvarig Eva-Lena Malmros.
Seniorerna kommer att vara med i en filminspelning (3-5 danspar) av Digitala Träffpunkten 2022-10-28. Filmen kommer att kunna ses på lund.se, FB och Youtube. Styrelsen vill ha ”GÅS-profilering”.
Tisdagsgruppen
Ansvarig Ingrid Ericsson.
Tisdagsgruppen ombedes komma med förslag till policy avseende sortering avfall, engångsartiklar,
handdisk (muggar) diskmaskin etc.
Festkommittén
Ansvarig Florina Mikkelsen.
Gåsasteget har haft liveband under höstterminen. Föreningens ekonomiska utmaningar 2022 och den alltmer försämrade svenska ekonomin har lett till att en höstfest kommer ersättas av annat event utan liveband. Mer info kommer inom kort.
Lokalkommittén
Ansvarig Therése Planell.
Installation av belysningsstyrning på väg. Forcering ventilation klart.
PR-kommittén
Ansvarig Åsa Fridh.
Ett fotogalleri önskas och är planerat på den nya hemsidan.

Kalender
Beslut: Styrelsens möte med Medlemmar 2022-10-17, Klockan 18:30.

Från styrelsens horisont 2022-08-08

Äntligen drar höstterminens verksamhet i gång och vi ser verkligen fram emot en ny danstermin tillsammans med dig och dina vänner i vår nya fina lokal i Lund 

Vi mjukstartar redan denna vecka, 9/8, med vår populära ”Tisdagsdans” kl 19:00 -21:30!

Det kommer att vara några ”Prova på” i olika danser (West Coast Swing, Boogie Woogie, Dubbelbugg) på en del tisdagar här i början av terminen. Dock inte denna veckan! Läs mer om detta på hemsidan! Ta gärna med vänner som är sugna och nyfikna på vad vi håller på med i föreningen.

För nya danssugna så är första besöket hos oss en tisdag gratis!

På vår hemsida https://gasasteget.se kan vi stolt presentera ett gediget program som är öppet för anmälan både vad gäller kurser med olika åldersindelningar, nivåer och danser men även flera socialdanskvällar!

OBS! Alla socialdanskvällar håller vi även öppna för icke medlemmar.

Ingen av er har väl kunnat missat att föreningen numera har en egen lokal på Kalkstensvägen 6! https://goo.gl/maps/jr1iWDPjUekbG3Ps7

Vi håller fortfarande på att inreda, anpassa och bo in oss och vi vill gärna bli fler som engagerar oss i detta fantastiskt roliga arbete. Även i föreningens övriga arbete såsom våra kommittéer och arbetsgrupper finns det behov och plats för fler! Har du en tanke? Dela gärna den med oss på styrelsen@gasasteget.seDin röst är viktig och Gåsasteget blir vad vi gör det till tillsammans. En kan inte göra allt men alla kan göra något :-)

Lite utdrag ur höstens program:

 • 9/8 start av ”Tisdagsdanserna” Entréavgift betalas på plats med kort eller Swish

 • 16/8 kort ”prova på” i Boogie Woogie på Tisdagsdansen

 • 26/8 Friday Night Premiär med liveband: Voize! Anmälan på hemsidan….

 • Nytt för terminen är att vi även kommer ha speciella socialdanskvällar för studenter! Mer info om det kommer strax på hemsidan.

 • 30/8 kort ”prova på” i West Coast Swing på tisdagsdansen

 • 11/9 kl 10-13 bjuder styrelsen in till en funktionärsträff för oss alla som på ett eller annat sätt arbetar i föreningen. Mer info och inbjudan kommer, men ”save the date” så länge. Är du kanske sugen på att vara med så hör gärna av dig.

 • 20/9 kort ”prova på” i Dubbelbugg på tisdagsdansen

 • 1-2/10 Everbornhelg

 • 22-23/10 Everbornhelg

 • 27/10 Skoförsäljning på tisdagsdansen av dansskor.se https://dansskor.se

 

Vecka 34 startar kurserna: 

 • Bugg: tonårs-, vuxen-, seniorkurser i olika nivåer allt från nybörjar till elit

 • West Coast Swing nybörjar/fortsättningskurser

 • Boogie Woogie nybörjar/fortsättningskurser

  Socialdanskvällar

 • Socialdanskvällar West Coast Swing

 • Socialdanskvällar Boogie/Lindy

 • Socialdanskvällar Bugg/Fox

 

Har du Facebook så kommer löpande information även att finnas där.

Från styrelsens horisont sommarbrev 2022

Styrelsen har haft sitt sista styrelsemöte för terminen och tar nu ett par veckors välbehövlig vila. Vi vet att i bakgrunden pågår fortfarande enskilda arbeten under hela sommaren, dels av oss men framförallt i våra kommittéer och arbetsgrupper för att få de sista pusselbitarna på plats inför höstterminen. 

Vårt arbete med att iordningställa föreningens fantastiska lokal och se över nya rutiner har fortsatt under hela våren och går framåt. Efterhand som vi bor in oss på Gåsalyckan så växer det fram en modell som känns bra och detta är till stor del tack vare ER, föreningens alla fina medlemmar som har bidragit på många olika sätt med ovärderlig hjälp och engagemang med det fortsatta arbetet att iordningställa lokalen såsom entrén, fikaytan och dansytan. Andra har engagerat sig genom stöttning och förslag till förbättring och vi vill därför rikta ett STORT TACK TILL ER ALLA! Det känns så skönt att vi är många o detta. En kan inte göra allt men alla kan göra något, precis som det ska vara i en ideell förening. 

 Vi har precis landat i ett passagesystem som kommer förenkla tillträdet till lokalen. Vi har också efter lång och noggrann marknadsundersökning köpt en helt ny fantastisk musikanläggning. Installation och förberedelse sker under kommande veckor.  

Våra funderingar kring en vikvägg kommer vi fortsätta att titta på i höst så att vi kan dela upp lokalen och skapa möjlighet till fler kurser, friträning, kursplanering mm.  

Styrelsen har ansökt och fått igenom en del bidrag för investeringarna och en del finansierar vi som förening själva.  

 

Vårens stora WOOOOW måste väl ändå vara att vi äntligen fått igång våra saknade tisdagsdanser  igen under ledning av en ny energisk och hungrig tisdagsgrupp som har gjort detta möjligt. Vi har haft flera danskvällar och som avslutning på terminen fixade festkommittén tillsammans med tisdagsgruppen en dansglädjetävling där vi hade rekordmånga deltagare! Väldigt lyckad kväll som gjorde alla som var där till vinnare då glädje stod högt i taket hos alla hela kvällen! 

 

Höstens kurser är planerade och ni hittar anmälan och all information på hemsidan. Det ligger en del i pipeline fortfarande så håll utkik efter uppdatering.  

För att hålla budgeten så planerar vi schemaläggningen minutiöst på hemmaplan inom Gåsalyckans ramar. Detta för att undvika ytterligare omkostnader med externa hyreskostnader!  

Dessutom så tycker vi faktiskt nu att vi har ett utav Skånes absolut finaste danslokal och ska känna oss stolta och lyckligt lottade för det. Hoppas att du hittar en kurs som du vill gå! Tränar- och Tävlingskommittén tillsammans med alla kursledare är taggade på en höst tillsammans med ER! 

 

Ni hittar hela vårt program för både sommaren och hösten på www.gasasteget.se 

 OCH DU!…..har du idéer och vill hjälpa till i sann dansglädje & gemenskap, tveka inte att höra av dig till oss på styrelsen@gasasteget.se. Ni vet det där: ”En kan inte göra allt men alla kan göra nåt J 

 

Till sist vill Vi i styrelsen önska er alla en helt fantastisk sommar med mycket dans och avkoppling! Njut och välkommen tillbaka fullt taggad till hösten igen! 

 

Från styrelsens horisont 2022-05-01

Hej alla Gäss! 

Här kommer en hälsning från oss i styrelsen  Vårt arbete sedan årsmötet/extra årsmötet har till stor del inneburet en hel del formalia arbete samt att hitta och tillämpa nya rutiner för vår nya fantastiska lokal. Vår vision är att framöver få jobba med övergripande ansvarsfrågor såsom mandat, ekonomi/budgetering, rapporteringar etc etc och låta våra duktiga medlemmar i våra kommittéer och arbetsgrupper jobba med mer verksamhetsnära frågor. Ju fler vi är desto bättre! Just nu jobbar vi med bl a att ansöka kompensationsstöd, återstartsstöd samt anläggningsstöd ifrån DSF och RF SISU. Mycket byråkrati men det blir lättare efterhand 

Det jobbas dessutom mycket med nya rutiner för vår populära ”Tisdagsdans” och övriga ”Socialdanskvällar”. OBS! Glöm inte bort ”Friday Night” den 13/5! 

Vill du hjälpa till med någon av våra ”Socialdanskvällar”? Vi behöver bli fler som hjälps åt med att fixa fika och hålla öppet, kontakta styrelsen… 

Vi har för avsikt att fortsätta vara en kontantfri förening och våra drop in event betalas för närvarande med Swish. Det kommer att tas fram rutin för kortbetalning inom kort. 

Offerter på bl a musikanläggning, ”mysig belysning” och vikvägg håller på att tas in.. Internet är beställt, försäkringar tecknade samt sophanteringsavtal är tecknat. 

Det behövs en rejäl kaffemaskin till vår cafeteria, har du någon bra kontakt eller kunskap så ta gärna kontakt med oss styrelsen@gasasteget.se 

Något som ligger på absoluta prioriteringslistan just nu är att hitta ett passagesystem till lokalen som gör den tillgänglig för er medlemmar på bästa sätt! Än så länge så har vi ett gäng nycklar som vi nu under en tid har försökt fördela så smart som möjligt för att kunna hålla öppet så mycket som möjligt! Ha för vana att alltid kolla på hemsidans kalender om vad som händer dag för dag! 

En del av de första kurserna är nu avslutade och nu öppnas det upp nya kurser löpande. Allt läggs upp efterhand för anmälan på hemsidan! 

Kommande Kurser & Event som är öppna för anmälan just nu är: 

 • 10/5 “Tisdagsdans”
 • 12/5 Boogie Woogie medel, 4 ggr
 • 14-15/5 West Coast Swing Nybörjarhelg
 • 14/5 West Coast Swing Socialdans (drop in)
 • 17/5 “Tisdagsdans”
 • 21/5 Fox med Mic Team
 • 21/5 Tävlingsträning Bugg med Mic Team
 • 22/5 Wokshop Boogie Woogie “Side by Side”
 • 24/5 “Tisdagsdans”
 • 30/5 Musikförståelse & Stegvariationer, 2 ggr
 • 31/5 “Tisdagsdans”
 • 7/6 Sista “Tisdagsdans” för terminen
 • 10/6 Kursledarutbildning KLK 2 med Håkan Thorsell
 • 14/6 Dans i Parken börjar (Sommarlund)
 • 1/7 Dans på stranden med Gåsasteget börjar
 • 12/8 Gåsaslaget (Golf)
 • 26/8 ”Friday Night” Uppstart med Voize

Hoppas vi ses! Dansglada hälsningar från styrelsen! 

 

Från styrelsens horisont 2019-01-16

Styrelsen har gjort en presentation som visats för kommunens projektledare för stadsutbyggnaden på väster. Kommunen visar visst intresse för detta.

Inför årsmötet har styrelsen börjat gå igenom vilka som fortsätter i respektive kommitté, vilka som slutar och vilka som är intresserade att hoppa in.

Vi har fått en lägesrapport för Lundasnurren.

Styrelsen har beslutat tilldela kommittéer och sej själv fikapengar för 2019.

Tisdagsdans, vårfest och höstfest har berörts.

Tävlings- och träningskommittén har rapporterat av läget inför våren.

Styrelsen har beslutat tillåta personlig sponsring på tävlingskläder, på vänster ärm och efter att företaget godkänts som sponsor av styrelsen.

Från styrelsens horisont 2018-11-15

Styrelsen gick igenom ekonomin. Vi har inte fått alla räkningar på hyran på EOS-hallen ännu, men även med hänsyn till det ser ekonomin bra ut, vi ser ut att ha ett mindre överskott.

Vissa personer som anmält sej till evenemang och sedan inte betalt räkningen utan swishat i dörren, har fått påminnelse eftersom kassören inte hinner bocka av räkningen innan påminnelsen går ut. Vi har också konstaterat att klubben som ideell förening inte är momsregistrerad.

Vi har tittat på ytterligare lokaler som finns till uthyrning, men dels är hyran högre än vi bedömer oss klara, dels utgör momsregistreringen ett hinder att hyra.
Tisdagsavslutningen blir 11 december och uppstarten 22 januari. En enkät om tisdagsdansen kommer att skickas ut efter avslutningen. Klubben uppmanar alla att svara på enkäten. Styrelsen har diskuterat musiken på tisdagarna och överväger en policy för musiken. Vi har också funderat på att flytta till Lomma.

Tränings- och tävlingskommittén är klara med programmet för vårterminen. När du läser detta är programmet publicerat.

Klubben undersöker möjligheten att arrangera Lundasnurren 2019. Inget beslut är taget när detta skrivs.

Från styrelsens horisont 2018-10-17
 
Styrelsen har fått slutgiltigt besked att vi inte kan hyra lokalen i Burlöv vi har tittat på, beroende på att det är för dyrt att dämpa musikljud till de andra hyresgästerna i lokalen.
Tisdagsdansen har haft lite färre besökare än vanligt sista tiden (ca 60-70 personer), men senaste gången var vi 99 stycken vilket är mycket glädjande. Vi kommer att skicka ut en utvärdering till medlemmarna för att få in synpunkter på hur vi kan förbättra.
Styrelsen gick igenom läget  med planeringen för kurser och event inför våren.
 
 
Från styrelsens horisont 2018-06-18
 
 
Vi berörde lokal, EOS vattenskada och tisdagsdans. Några smärre uppdateringar, annars inget ytterligare sen förra gången.
Tävlings- och träningskommittén rapporterade av läget med höstens kurser. De flesta utlagda och resten kommer under juni.
Vi kommer att delta i ”Lov i Lund” – aktiviteter för unga på sommarlovet. Vi kommer att ha bugg-prova på tre gånger.
På hemsidan försöker vi driva arbetet vidare, främst med att göra en trevligare kalender. Vi är beroende av dans.se vilket gör att det tar lite tid. Den gamla hemsidan finns kvar, eftersom vi har klubbmejlen via den servern.
Mecenat är en organisation som letar rabatter för studenter, samt marknadsför dessa via Mecenatkortet. Vi kommer att delta och ge studentrabatt via Mecenat för nybörjarhelgerna.
Vi har diskuterat policy för vad som publiceras i vår Facebookgrupp. Vi har visst samarbete med ÖDF och publicerar varandras event i vissa fall.  Policyn ska förtydligas kring detta.
Den ”alternativa fikan” på tisdagsavslutningen med frukt blev lyckad och dessutom billigare än kakor.
Vi kommer att annonsera i lokaltidningen inför kursstarterna i höst.
 
Kassören förbereder föreningens deklaration.
 
Från styrelsens horisont 2018-06-06
 
 
Vi diskuterade lokal. Vi har fått en offert på en lokal och har bett om förtydliganden på några punkter. Vi återkommer med fler detaljer när vi vet mer. För att få en fullständig bild av kostnaden för en ny lokal har vi också börjat begära in offerter på vad en ljudanläggning skulle kosta.
Vi pratade om EOS-hallen som fått en vattenskada på golvet, och om tisdagsträning och tisdagsavslutning respektive – start.
Höstfesten var uppe till diskussion. Klubben fyller 25 år nästa år och festkommittén vill göra något kring det.
Vi pratade om GDPR, klubben håller på att skriva text och skicka ut, vi pratade också om ersättningar till kursledare och vissa funktionärer.
Vi gick igenom verksamhetsplanen som togs på årsmötet för att följa upp och se så vi inte glömmer något område.
Avtal med EOS, Intersport berördes liksom Idrott online och behörigheter för styrelsemedlemmarna och andra funktionärer.
För att säkra att vi inte glömmer bort något vi själva beslutar om i styrelsen har vi infört en beslutslogg.
 
 
Från styrelsens horisont 2018-05-20

Tisdagsdansen diskuteras och vi beslutar enligt festkommitténs förslag: avslutning med sommartema, uppstart med Voize.

Vi diskuterade hur vi ska hantera betalning på tisdagsdansen. Kontanthantering kostar och utgör en viss risk. Inget beslut mera information tas fram.

Vi diskuterade rabatt om man förköper hela terminen på tisdagsdansen. Samt om vi kan komma med i studenterbjudanden och portaler för friskvårdserbjudanden.

En helgkurs i fox med externa tränare skall genomföras, den läggs upp på hemsidan. Sommarens träningslägret har tillräckligt många anmälningar för att köras. Diskussioner om WCS-kurs till hösten samt WCS på ”Dans på stranden” i Malmö. Steg tre -Ledarutbildning kommer att köras i höst i klubben. (detta är en unik kurs).

Från styrelsens horisont 2018-04-26

Vi har en möjlig ny lokal, om den blir aktuell ska den visas för medlemmarna och ett medlemsmöte skall hållas för att bestämma om vi ska ta lokalen. Styrelsen arbetar vidare med underlag för kostnader etc som behövs för att kunna presentera för medlemmarna.

Vi beslutar om att göra ett antal förbättringar på hemsidan.

Den nya tävlings- och träningskommittén (TTK) har haft sitt första möte i god anda.

Vi gick igenom anmälningsläget på dubbelbuggkursen och beslutade köra kursen. Vi diskuterade också tjejstyling som var mycket populär samt att också killstyling efterfrågas.

2018-04-02 Styrelsemöte

Vi summerade årsmötet och funderade över vad som kan göra bättre nästa gång.

Praktikaliteter med ekonomi, access till konton för nye kassören och utbildning i dans.se för nye kassören.

Vi diskuterade den kommande vårfesten: läget med anmälningar, kostnad, eftersläppet mm.

Vi satte datum för tisdagsavslutning och -start för höstterminen.

Vi beslutade att skapa en tisdagskommitté som ska ansvara för att det finns tisdags-värdar och andra praktikaliteter. Vi beslutade att slå ihop tävlings- och träningskommittéerna till en kommitté (TTK) för bättre samordning.

Vi diskuterade att se över hur klubben sponsrar tävlingsavgifter till de tävlande paren. Frågan stäms av med TTK.

Klubbtävling och ledarutbildning behandlades och vi summerade de tillfällen lokalen på EOS behövs fram till terminsslutet.

Vi diskuterade helgkurser till hösten och det träningsläger som föreslagits till i mitten på juni.

Vi kommer att modifiera Gåsabladet. Det kommer att publiceras som enskilda artiklar på webben i stället för sammanhållna tidningar på papper.

2018-03-23 Konstituerande styrelsemöte omedelbart efter årsmöte

På mötet bestämde styrelsen vem som ska ha vilken styrelsepost (Annika valdes till ordförande av årsmötet):

Vice ordförande: Jeanette Lloyd

Sekreterare: Hans-Göran Künkel

Kassör: André Stenshed

Från styrelsens horisont 2018-03-01

Styrelsemötet dominerades av det kommande årsmötet. Vi diskuterar ekonomi, och styrelsens kommentar på bokslutet och budgeten för 2018. Vi går igenom de motioner som kommit in. Möjligheter framåt för att hitta en lokal diskuterades. Styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen för nästa 2018 gicks igenom. Hasse rapporterade läget med Gåsabladet och för vårfesten gicks festkommitténs förslag igenom.

Från styrelsens horisont 2018-01-21

Årsmötet närmar sig och ett stort fokus på verksamhetsberättelse, ekonomi, kommentarer till bokslut, budgetförslag samt styrelsens sammansättning för nästa verksamhetsår.

En egen lokal är uppe till diskussion och hur vi ska gå vidare. Medlems-enkäten, i höstas, visade en stor önskan om egen lokal. Krister jobbar vidare med lokalfrågan.

Från styrelsens horisont 2018-01-08

Styrelsen går igenom uppstarten av tisdagsdansen. Vi börjar planera inför årsmötet: vem som sitter kvar ytterligare ett år, verksamhetsplanen och klubbens ekonomi.

Inför terminsstart går styrelsen igenom kurserna, status för ungdomskursen och tävlingsverksamheten. En ny dator för att registrera entré till tisdagsdans då detta ska göras via dans.se, är inköpt.

Styrelsen diskuterar olika former för Gåsabladet, där mer (allt?) publiceras på vår hemsida. Hasse får i uppdrag att tillsammans med redaktören för bladet göra ett förslag.

2017
2017-12-04 från Styrelsens horisont

Vi har skaffat molnlagring på OneDrive, för klubbens dokument och protokoll. Det kommer att underlätta styrelsens arbete framåt.
Prissättningen på kurserna har diskuterats, bland annat om vi skulle kunna tillämpa en s k ”early bird”-rabatt för att få fler att anmäla sig tidigare till kurserna. Styrelsen kommer jobba igenom ett förslag som i så fall kan gälla från HT-18.

Denna termin provar vi att vårens kurser och kursanmälan läggs ut/släpps efterhand.

Mailutskick från klubben behöver ske ”återhållsamt”, så att du som medlem inte uppfattar oss som påträngande, tre personer har utsetts att granska utskick som går till alla medlemmar innan de skickas iväg.

Några styrelsemedlemmar har gått kurs i bokföring och vi har fått bidrag till kursavgiften.
Bokslutet och budget för nästa år måste genomarbetas och färdigställas så att det är klart snarast efter årsskiftet.
Inom kort kommer ett mail till alla medlemmar med Tack för året som gått och önskan om en God Gul & ett Gott nytt 2018. I mailet finns inbetalningsuppgifter och OCR-nummer för din medlemsavgift 2018.

Vi kommer att prova ett alternativ till jägardansen en tisdag nästa termin, tanken är att alla följare får dansa. Vi planerar att ha tema-tisdag en gång i månaden då musiken utgår från ett givet tema, som det gjordes två tisdagar i december 2017.
Styrelsen tillsammans med Jan-Erik (vår Musikansvariga) kommer komma överens om hur det ska gå till och publicera detta.
Vi undersöker även om det finns möjlighet att starta te-dans i samarbete med någon lokal arrangör.

Vi har fått en del feedback i kursutvärderingarna, bl a om ledarnas mikrofoner. Styrelsen kommer att ta tag i dessa.

Tack för ditt svar!
Enkäten, om egen lokal, har fått fler än 250 svar, trenden är övervägande positiv. Styrelsen kommer bearbeta svaren och sammanställa förslag om hur vi går vidare. Detta måste beslutas på kommande årsmöte, våren 2018.

Vi önskar dig och dina nära en
God Jul och ett Gott Nytt 2018

Från styrelsens horisont 2017-11-06

Styrelsen vill gärna ha fler som deltar i arbetet med klubben, till exempel i olika kommittéer. Därför söker styrelsen efter medlemmar som vill delta.

Klubben har diverse nycklar, bankkonton, mailkonton, Facebookkonton etc som där vi arbetar med att skapa rutiner för vem som ska ha behörighet, vilken behörighet och hur behörigheter ska hanteras rent praktiskt.

Våra medlemskort är nuförtiden digitala på dans.se. Ett utskick till medlemmarna beslutades för att informera. Vi har också skapat en intern kurs för de som ska administrera danskurserna på dans.se.

Lokalenkäten har haft problem, de håller på att lösas och sedan ska den skickas ut – när du läser detta har du förhoppningsvis redan svarat!

Styrelsen gick igenom några uppdateringar på våra danskurser och diskuterade ungdomskursen.

Från styrelsens horisont 2017-10-09

Nästan alla policys är fastställda. De som ännu inte är det, är inne på sista granskningen. Styrelsen har diskuterat olika möjligheter att få bidrag till ledarutbildningar och andra aktiviteter. Ingrid Sandberg som hanterar alla anmälningar måste ha en vikarie de gånger hon inte kan, styrelsen letar efter en vikarie.

Listan på alla medlemmar som finns i datorn på tisdagsdansen kommer fortfarande från gamla hemsidan. Styrelsen arbetar på att få den kopplingen till dans.se i stället.

Höstfesten diskuterades, och som du väl vet blev det en mycket trevlig tillställning.

Styrelsen arbetar vidare med att få till filmer på våra danser att lägga upp som illustration på hemsidan.

Nybörjarhelg för ungdomar var lyckad och åtta stycken är intresserade av fortsättningskursen.

Kort uppdatering från styrelsemötena 170816 och 170823

Klubben har haft en annons på Facebook inför terminsstart. Resultatet av annonsen ca 30000 visningar och drygt 1000 klick in på vår webb. För att försöka hitta fler ungdomar till vår nystartade ungdomskurs i bugg har vi lanserat en värva-en-kompis-rabatt. Kanske känner du någon som också skulle vilja dansa?

Höstfesten har varit en punkt de senaste styrelsemötena, en godkänd budget och en planering inför Grease-festen har festkommittén genomfört.

Flera personer i styrelsen är fortsatt djupt engagerade i vår nya hemsida och lägger mycket tid på att färdigställa den och utbilda sig så att de kan hantera sidan bättre.

De olika kommittéerna i vår klubb kommer att ha en beskrivning av respektive kommitténs Mål/Syfte, Vision, Ansvar, Mandat/Budget Vem som ingår i gruppen samt hur/när och till vem dialogen mellan styrelsen och kommittén sker. Styrelsen har arbetat vidare med att skriva och granska dessa beskrivningar och fortsätter nu med dialog med respektive kommitté.

Verksamhetsplan som lanserades på senaste årsmötet, har styrelsen fördelat vilka aktiviteter vi omedelbart behöver ta tag i, samt planerat in övriga punkter.

Nummer 3/17 av Gåsabladet har färdigställts. Här har redaktören lagt ner mycket tid och delar av styrelsen har hjälpt till att granska och distribuera.

/Annika

Ordförande Gåsasteget


Kort uppdatering från den 18 juli

Under våren har styrelsen arbetat med frågor på kort såväl som lång horisont samt med både detaljfrågor och övergripande frågor. De övergripande frågorna har innefattat vår klubbs struktur och grunden för framtiden: Hur ska klubben arbeta med de olika kommittéerna, hur definierar vi uppgifter, befogenheter och kontaktpersoner? Hur ska styrelsen arbeta och vad vill vi stå för? Detta arbete pågår och styrelsen kommer att ta nästa steg efter sommaren. Vi återkommer med mera information om detta och andra viktiga frågor. På varje möte diskuteras också ett antal frågor som inte är lika stora men viktiga, t ex profilkläder, hur våra tävlande som representerar klubben ska vara klädda, Swish, terminsbetalning av tisdagsträningar etc. Frågan om egen lokal har också berörts av styrelsen under våren.

Det finns ett antal policys i föreningen, som styrelsen har börjat att gå igenom. En del av dessa har med kommittéerna att göra, andra berör t ex hur vi hanterar bilder, ersättningar osv.

Det som syns mest är vår nya websida, som lanserades den 16:e juli. Att utforma sidan, få med all relevant information och lösa tekniska spörsmål har tagit mycket kraft. Flera personer har lagt ner mycket energi på den nya hemsidan, se separat artikel. Vi lyfter på hatten och tackar för att ni lagt ner så många timmar på att få hemsidan färdig och så fin som den blivit- Ett stort TACK!

Höstens kurser har också varit en viktig del av styrelsens arbete. Vi introducerar nybörjarkurs för ungdomar – en helt ny aktivitet, utöver alla de ”vanliga” kurserna. Vi har också ett större event ”Skåneswing”, ett West Coast Swing event där de världskända dansarna Diego Borges & Jessica Pacheco från Brasilien håller kurs. Nytt är att alla våra kurser nu bokas via dans.se, ett bokningssystem som många andra dansklubbar också använder, och har du bokat kurser på någon annan dansklubb tidigare kanske du känner igen dej.

Utöver kurser har deltagande i Kulturnatten och andra festivaler och event diskuterats i styrelsen.

I Gåsasteget strävar vi efter att vara många som hjälper till lite vardera, så att inte klubbens administration ska bli en tung börda för några få personer. Det finns alltid saker att göra och är du intresserad av att hjälpa till så hör vi mer än gärna av dej.

/Annika

Ordförande Gåsasteget


Kort uppdatering från vårens möten

Under våren har styrelsen arbetat med flera viktiga frågor. Det som kanske syns mest är det nya websidan, som lanserades den 16/7. Att utforma den har tagit mycket kraft och flera personer har lagt ner många timmar på att få hemsidan färdig och så fin som den blivit. En annan övergripande fråga har varit hur styrelsen ska arbeta med de olika kommittéerna, hur vi ska definiera uppgifter, befogenheter och vem som ska vara kontaktperson. Detta arbetet pågår fortfarande. Det finns också ett antal policys i föreningen, som styrelsen har börjat gå igenom. En del av dessa har med kommittéerna att göra, medan andra t ex berör sådant som hur vi hanterar bilder.
Höstens kurser har såklart också varit en viktig del av styrelsens arbete i våras. Vi har ett större event ”Skåneswing”, vi har också nybörjarkurs för ungdomar – en helt ny aktivitet, utöver alla de ”vanliga” kurserna. Utöver kurser har vi också deltagande i Kulturnatten som diskuterats i styrelsen.

På varje möte diskuteras också ett antal frågor som inte är lika stora men viktiga ändå , t ex har styrelsen diskuterat profilkläder och hur våra tävlande som representerar klubben ska vara klädda.

/Annika

Ordförande Gåsasteget