Föreningsdokument


 

Årsmöteshandlingar 2021-03-19:

Protokoll årsmöte-210319

PP årsmöte Gås_Slutlig

Årsmöte_Dagordning_210319

VerksamhetsplanLundsDansklubb_2021

Medlemsavgifter i Lunds dansklubb Gåsasteget för 2021

VerksamhetsberättelseGåsasteget2019_2020

RR per 31 dec 2020_210224

Budget_2021

Valberedningens förslag_210319

BR per 31 dec 2020_210224

Revisionsberättelse

Förslag_Nya stadgar

 

Årsmöteshandlingar 2020-03-13:

Inbjudan årsmöte 2020-03-13 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Dagordning årsmöte 2020-03-13 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsplan 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förslag medlemsavgifter 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ny version med rättelse av medlemmarna i TTK:
VerksamhetsberättelseGåsasteget2019_v5

Revisionsberättelse 2020

Budget_2020_rev200313

 

_________________________________________________________________

Årsmöteshandlingar 2019

 

Balansrapport klart

Resultatrapport klar

Budget_2019_årsmöte

Verksamhetsberattelse_2018

Förslag_medlemsavgifter_2020

VerksamhetsplanLundsDansklubb_2019

Årsmöte_Dagordning_190315

_________________________________________________________________

GDPR_GÅS_policy_180606

Gåsastegets logga:
Logo PMS

 

Årsmöteshandlingar 2018

Protokoll GÅS Årsmöte 2018

Verksamhetsberattelse_2017_rev180301

VerksamhetsplanLundsDansklubb_2018

Balansrapport_20170101-20171231

Resultatrapport_20170101-20171231

Förslag_budget_2018

Förklaring till bokslutet_180226

 

Dokument Tisdagsdans:

Betala med Swish

Kassaredovisning

Medlems nr swish betalning

Blankett personuppgifter GÅS

 

Bildpolicy_170612 (1)

Verksamhetsplan 2017

 

Gåsastegets stadgar

Verksamhetsberattelse_2016

Kursledarersättning

 

Policydokument   (under utarbetande)

Måldokument för resp. kommitté (under utarbetande)

Lista över klubbens principbeslut  (under utarbetande)