Föreningsdokument


Extra Årsmöte 2022-04-08

Dagordning extra årsmöte_220408

Valberedningens förslag för fyllnadsval till styrelse för Lunds dansklubb Gåsasteget vid Extra årsmöte 220408

Årsmöteshandlingar 2022-03-11:

Årsmöte_Dagordning_220311

Balansrapport 2021

Budget Gås 2022

Resultatrapport 2021

VerksamhetsberättelseGåsasteget2021_3

Verksamhetsplan Gås 2022 – Reviderad 220227 (kopia)

Valberedningens förslag Lund Dansklubb Gåsastegets Årsmötet 2022-03-11

Årsmöte 2021

Protokoll årsmöte-210319

PP årsmöte Gås_Slutlig

Årsmöte_Dagordning_210319

VerksamhetsplanLundsDansklubb_2021

Medlemsavgifter i Lunds dansklubb Gåsasteget för 2021

VerksamhetsberättelseGåsasteget2019_2020

RR per 31 dec 2020_210224

Budget_2021

Valberedningens förslag_210319

BR per 31 dec 2020_210224

Revisionsberättelse

Förslag_Nya stadgar

Årsmöte 2020
Årsmöteshandlingar 2020-03-13:

Inbjudan årsmöte 2020-03-13 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Dagordning årsmöte 2020-03-13 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsplan 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förslag medlemsavgifter 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ny version med rättelse av medlemmarna i TTK:
VerksamhetsberättelseGåsasteget2019_v5

Revisionsberättelse 2020

Budget_2020_rev200313

Årsmöte 2019

Balansrapport klart

Resultatrapport klar

Budget_2019_årsmöte

Verksamhetsberattelse_2018

Förslag_medlemsavgifter_2020

VerksamhetsplanLundsDansklubb_2019

Årsmöte_Dagordning_190315

_________________________________________________________________

GDPR_GÅS_policy_180606

Gåsastegets logga:
Logo PMS

Årsmöteshandlingar 2018

Protokoll GÅS Årsmöte 2018

Verksamhetsberattelse_2017_rev180301

VerksamhetsplanLundsDansklubb_2018

Balansrapport_20170101-20171231

Resultatrapport_20170101-20171231

Förslag_budget_2018

Förklaring till bokslutet_180226

Bildpolicy_170612 (1)

Verksamhetsplan 2017

Gåsastegets stadgar gällande från 220311

Verksamhetsberattelse_2016

Kursledarersättning rätt