Årsmöte 2021


Välkommen på digitalt årsmöte fredag 19:e mars kl 19:00

I år blir årsmötet digitalt, vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att vara med. Årsmötet är för dig som har betalt din medlemsavgift för 2021 (innan du anmäler dig).

Under 2020 har styrelsen fortsatt sitt arbete. De av valberedningen föreslagna nya styrelsemedlemmar för år 2020, har adjungerats (de deltar, men har inte rösträtt) till styrelsen, så att de har deltagit i arbetet.

Verksamhetsberättelser, revisorernas berättelser, BR, RR, verksamhetsplan samt styrelsens och valberedningens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns att läsa på hemsidan.
Handlingarna kommer att vara tillgängliga fr o m 24:e februari.

Förslag från dig som medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, dvs 18:e februari maila info@gasateget.se (Du får ett bekräftelsemail).

Vi har försökt göra det enkelt:

 • Årsmötet kommer att bli digitalt.
  Introduktion” i hur man gör i den digitala mötesvärlden, blir 19:e mars kl 18:30.
 • Innan årsmötet ber vi dig:
  Läs igenom all dokumentation (balans- och resultaträkning, revisorernas berättelser, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, valberedningens förslag etc).
  Den finns på vår hemsida tre veckor innan mötet:
  https://gasasteget.se/for-medlemmar/foreningsdokument/
 • Fundera på styrelsens ansvarsfrihet.
 • Fundera på om du har ytterligare förslag på vilka du vill ska leda föreningen än valberedningen. Har du andra förslag på personer, meddela valberedningen senast 21:e februari.
 • Anmäl din närvaro senast 15:e mars på hemsidan under fliken Event & Kurser.

17:e mars kommer du att få en länk till årsmöte till din mail (den du har i Dans.se).

Vi vill vara fler som hjälps åt! Vill du vara delaktig eller hjälpa till?
Hör av dig till styrelsen eller valberedningen, i god tid före årsmötet!

Vi saknar dig och dansen varje dag och ser framemot att kunna träffas fysiskt och börja dansa igen.

Välkommen önskar Styrelsen!