Fria träningstider fr o m söndag 3/10!


Välkommen till våra uppskattade friträningar för medlemmar!

Just nu är vi på Kårhuset på söndagar kl 19.00-21.00 och på EOS på onsdagar kl 20.30-22.00

OBS! Nu under pandemin har vi valt att även dessa tillfällen ska förbokas med paranmälan! Varje enskilt tillfälle öppnas för anmälan 48 timmar innan start. Du anmäler som vanligt via hemsidan under fliken ”Event & Kurser”.

(OBS! Vid våra friträningar gäller precis som i övrig verksamhet att om man har minsta symtom stannar man hemma!)

Föreningens medlemmar har möjlighet till egen träning som inte är ledarledd. Dessa tillfällen kallar vi ”friträning” i kalendern på vår hemsida.

OBS! Vi vill att du tar del av viktig information nedan om vår friträning innan du deltar!

  • Medlemskap: Du måste ha ett aktuellt medlemskap för året för att kunna vara med på våra ”friträningar”.

Medlemskap löser du här

  • Vem tränar jag med: På våra friträningar tränar de flesta parvis. Det är därför bra att ha med sig någon att träna med. Träningarna är till för alla medlemmar oavsett nivå.
  • När är det: Tiderna varierar under terminen så ha alltid för vana att kolla i kalendern aktuell dag! Det kan hända att det ändras plötsligt på grund av saker som vi inte rår över

Kalendern hittar du här

  • Musiken: Ta med egen musik (dator eller mobil). Musikanläggning finns i lokalerna. Generellt ska tempot på musiken varieras genom stegring/nedgång i block men kan också anpassas efter vem som är där. Det är viktigt att alla paren kommer överens om vilken musik och vilka tempo som ska spelas! I de fall då det finns tävlingspar där så bestämmer dessa.
  • Lokalen: Vi har olika lokaler för friträningarna. Du som tränar i lokalen ansvarar för att lokalen lämnas städad, släckt och låst! Om det står bord eller bänkar framme, ska dessa återställas efter träningens slut. Var försiktiga med golvet om det behövs flyttas bord/stolar/bänkar. Om man öppnar fönster – kom ihåg att stänga dessa!

Välkommen att delta på Gåsastegets friträningar