KLK 2 Håkan Thorsell


Välkommen till kursledarkurs 2 i bugg
Utbildare: Håkan Thorsell, mångårig utbildare och inspiratör i Svenska Danssportförbundet och Mic TeamMålgrupp


30 timmar fördelat på 2 helger:
Datum 10-12/6 & 19-21/8
Tider bägge helgerna:
fredagar: kl 18:30-21:00
lördagar: kl 09:00-18:00
söndagar: kl 09:00-12:30
Plats: Gåsastegets klubblokal, Kalkstensvägen 6, Lund

Du som skall hålla fortsättningskurs i bugg samt du som skall kunna hålla träning på medelnivå för R-klass/N-klass.
Mål
Ha material och kunskaper för att kunna hålla fortsättningskurs i bugg. Förstå tävlingsregler och känna till bedömningsgrunderna och poängsättningen.
Krav:
Dansledare KLK 1
Förkunskaper
Du bör ha hållit minst en nybörjar-kurs efter att du gick KLK 1 och känna att du behärskar dansens grundteknik.
Innehåll
Grundstegsvariationer, dansanthet, rotationsteknik, figurer, förflyttningsturer, gemensamma snurrar, teknikövningar, normalläge och kroppskontroll,
Pedagogik, teknik, praktiska övningar, förstå tävlingsregler, känna till bedömningsgrunderna, poängsättningen, musiklära och rytmikövningar och presentation/utstrålning, DSF utvecklingsmodell
Grunder i annan BRR dans/utomstående dans (4timmar)
Efter utbildningen
Ha material och kunskaper för att kunna hålla fortsättningskurser i bugg.
Dansa förare/följare. Agera inför grupp
Ha material och kunskaper för att kunna hålla parträning på medel nivå för R-klass i bugg. Utbildningsbehörighet till nästa kurs-steg.