Tävlingsträning Bugg med Brobeck


Plats: Kalkstensvägen 6

Pris: 250 kr för licensierade tävlingsdansare för Gåsasteget / 300 kr för övriga licensierade dansare

Förkunskaper: Startat någon tävling eller vara ”på gång” att starta..

Micael grundade Mic Team i Uppsala och är dessutom aktiv domare och utbildare inom Svenska Danssportförbundet.

Dansträningen som MicTeam undervisar utvecklas kontinuerligt och under 40 år har det hänt en hel del. Detta tack vare Micaels analytiska förmåga och danstekniska förståelse samt alla dansare som vi tränat med, framförallt med det gäng som idag utgör ledarna i MicTeam.
I början byggde dansträningen endast på visionen om individens rytmiskt behagliga beteende och med tiden växte ett större koncept fram där bland annat åhej-tekniken haft stor betydelse.

Enkla ideer, flitigt övande och nyfikna diskussioner har varit grundbultarna i att utveckla vårt danskunnande till det vi kan idag.
Träningen har alltid haft som mål att hålla sig till en röd tråd och utifrån detta tänk har det vuxit fram ett antal grundpelare som utgör basen i träningen. Detta kan du läsa mer om nedan.https://www.micteam.se/#section_team