Valberedningen informerar


Valberedningen meddelar våra medlemmar att ordf J E Olsson avgått pga personliga och organisatoriska skäl den 21/8. Tillförordnad ordförande utses på nästkommande styrelsemöte. Mer info kommer.